Antologia Dzieciństwo

Patronem serii czytania

Dr. h.c. Hinrich Enderlein, Minister a. D.:

 

„Obciążające dzieciństwo z wczoraj staje się kluczem do przyjaźni na dziś i jutro.“

 

Neuerscheinung:

 

Dzieciństwo w Polsce –

Dzieciństwo w Niemczech

Proza i Poezja

 

Kindheit in Deutschland –

Kindheit in Polen

Prosa und Gedichte

 

Ta dwujęzyczna antologia ukaże się 1.09.2015

r. pod red. Heinricha von der Haar

Wyd.: Heidi Ramlow

312 str.,12 €

ISBN 978-3939385-08-0

 

Zamówienie: w księgarniach i Mail: Vorstand(@))Literaturkollegium.de