Antologia Dzieciństwo


Neuerscheinung:


Dzieciństwo w Polsce –

Dzieciństwo w Niemczech

Proza i Poezja


Kindheit in Deutschland –

Kindheit in Polen

Prosa und Gedichte


Ta dwujęzyczna antologia ukaże się 1.09.2015

r. pod red. Heinricha von der Haar

Wyd.: Heidi Ramlow

312 str.,12 €

ISBN 978-3939385-08-0 


Zamówienie: w księgarniach i Mail: Vorstand(@))Literaturkollegium.de

Patronem serii czytania

Dr. h.c. Hinrich Enderlein, Minister a. D.:


„Obciążające dzieciństwo z wczoraj staje się kluczem do przyjaźni na dziś i jutro.“